Produkty

Produkty, które wdrażamy

Zobacz z jakimi produktami, mamy przyjemność pracować!

mAnalyser

Rozwiązanie mAnalyser, którego producentem jest Matic to nowoczesne oprogramowanie służące do korelacji i analizy danych gospodarczych - przepływów finansowych, dokumentów księgowych, rejestrów spółek, kryptowalut i innych…

KUB

Wywodząca się z francuskiego przemysłu obronnego firma KUB jest liderem w dziedzinie rozwiązań antywirusowych i antymalware (kiosk), służących do skanowania wszelkiego typu urządzeń przenośnych USB. Stacje KUB są zaprojektowane z myślą o ergonomii, niezawodności, a przede wszystkim o bezpieczeństwie. Rozwiązanie to dopasowane jest do różnych architektur IT / OT oraz wykorzystuje najskuteczniejsze silniki AV dostępne na rynku. Stacje KUB mogą pracować w trybie komunikacji z chmurą lub całkowicie niezależnie, odseparowane od sieci internet. System KUB, poprzez zainstalowanie opcjonalnego agenta, pozwala też zabezpieczyć stacje robocze przed uruchomieniem niezweryfikowanego dysku lub pendrive’a USB.

PNR GO

"Kontrola nad danymi o przelocie pasażera (Passenger Name Record – PNR) – dane o przelocie pasażera to dane osobowe podawane przez pasażerów, a gromadzone i przechowywane przez przewoźników lotniczych. Są wśród nich imię i nazwisko, data i trasa podróży, numer miejsca, bagaż, dane kontaktowe oraz sposób płatności. Opracowana przez Parlament Europejski i Radę (UE) Dyrektywa nr 2016/681 ma uregulować przekazywanie takich danych organom ścigania państw członkowskich oraz przetwarzanie tych danych do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie oraz ich ścigania. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązkowe jest przekazywanie danych PNR przez przewoźników lotniczych. Wobec przewoźników, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie przekazywania danych PNR, będą zastosowane sankcje, w tym kary finansowe. Matic SA opracował informatyczny system wsparcia PNR GO – składający się z serwerów oraz oprogramowania, wspomagającego wysyłanie danych PNR do właściwych jednostek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Opracowane przez nas rozwiązanie dedykowane jest przewoźnikom lotniczym obsługującym loty wewnątrzunijne i pozaunijne. "

VERIORI UDI

"System służący do oznaczania identyfikacji wyrobów medycznych. Każdy produkt oznaczony zostaje unikatowym identyfikatorem, przez co możliwa jest jego identyfikacja w łańcuchu dostaw."

VERIORI VAS

"Veriori Authentication System Produkt wykorzystuje najnowocześniejsze technologie oraz zaawansowane mechanizmy kryptograficzne. Rozwiązania służą do zabezpieczenia oraz weryfikacji autentyczności produktów, ochrony marki oraz kontroli łańcucha dostaw. Ponadto mogą wspierać marketing oraz wspomagać proces obsługi klienta."

All rights reserved. © DIGITAL EASE SP. Z O.O., ul. Zygmunta Glogera 2 lok.11 02-051 Warszawa, NIP: 701108506, REGON: 521844938, KRS: 000967019